Kritizujeme

23.01.2013 11:09
  Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars Poetica & Ateliér Pluto.   Tvorba Márie Ferenčuhovej predstavuje už niekoľko rokov jeden z najvýraznejších hlasov našej poézie. Obe jej predošlé zbierky vniesli do slovenského kontextu presvedčivé ANestetické verše,...
03.01.2013 16:13
  Predstavovanie (ešte vždy) tajomného jazyka (aj) v sociálnej práci   V slovenskom kultúrnom a odbornom priestore sa zrodila revue Glosolália. (Opäť) tak zaznieva jazyk/reč/text, ktorý tým, čo chcú rozumieť/načúvať/čítať, ponúka možnosť vnímať seba i spoločnosť aj...
03.12.2012 13:29
  Farkašová, Etela. 2012. Pláne približne zapamätaného. Bratislava : VSSS. Ilustrácie: Kveta Fulierová.   Viaceré texty Etely Farkašovej sú prestúpené spomienkami, no v novom diele tvoria ich ústrednú líniu. Ide totiž o knihu pamätí, resp. autofiktívny román,...
17.10.2012 11:59
  Záujmové združenie žien Aspekt pripravilo publikáciu, v ktorej sprístupňuje v tlačenej podobe – ako zdôrazňujú editorky – „nereprezentatívny“ výber textov z rovnomenného feministického webzinu (www.aspekt.sk), ktorý je od r. 2004 internetovým pokračovaním viac ako...
15.10.2012 15:08
  Čeretková-Gállová, Marína. 2010. Trinásta komnata – Príbehy zo štyroch truhlíc. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.   Slovenskej prozaičke a autorke mnohých rozhlasových hier Maríne Čeretkovej-Gállovej  práve vychádza pod názvom Trinásta komnata...
22.08.2012 20:06
  Vášová, Alta. 2009. Sladké hry minulého leta. Bratislava : Slovart.   Pod názvom Sladké hry minulého leta sa skrývajú dosiaľ knižne nepublikované štyri filmové scenáre (Román o base, Sladké hry minulého leta, Z nudy, Ako listy jedného stromu), text divadelnej hry...
06.08.2012 18:50
  Rebro, Derek. 2011. Ženy púšu Poéziu, muži tiež. Bratislava : LIC.   Literárny kritik, redaktor Derek Rebro knižne debutoval v roku 2010 básnickou zbierkou Okamih pred dopadom. V roku 2011 mu vyšla druhá kniha: Ženy píšu Poéziu, muži tiež,...
06.08.2012 18:41
  Rebro, Derek. 2011. Ženy púšu Poéziu, muži tiež. Bratislava : LIC.   Kniha Dereka Rebra Ženy píšu Poéziu, muži tiež (Literárne informačné centrum) je doplneným, uceleným výberom čiastočne publikovaných štúdií o dielach niekoľkých slovenských poetiek (Lýdie...
07.05.2012 12:29
  Bodnárová, Jana. 2005. Insomnia. Bratislava : Aspekt.   „Insomnia je zápasníčka s nabrúseným nožom. Porciuje myšlienky na ostré kúsky.“ (s. 88)   Túto myšlienku mala Jana Bodnárová pred očami pravdepodobne po celý čas písania Insomnie. Tri príbehy...
02.05.2012 16:04
  Repar, Stanislava. 2011. Tichožitia. Trnava : Edition Ryba.   Stanislava Repar v najnovšej knihe zmenila poetické smerovanie. Kľúčová téma knihy, partnerská láska, síce bola prítomná aj v predošlých zbierkach. Jej spracovanie však väčšmi podliehalo racionálnej kontrole...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>