Kritizujeme

24.06.2013 15:55
  Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars Poetica.   Tretia básnická zbierka Márie Ferenčuhovej Ohrozený druh sa výraznejšie rozpadá na dve časti. Štvorica úvodných básní, zoskupených do celku Cesta, nadväzuje na tradičné literárne témy a motívy – nájdeme v nej...
24.06.2013 15:42
  Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars Poetica.   … básnické zbierky Márie Ferenčuhovej sú našou kritikou napospol prijímané pozitívne. Doteraz bolo dôvodom kladných odoziev nesentimentálne stvárnenie takých erbových tém našej privátnej poézie, ako sú vlastná...
23.05.2013 09:30
  Kirsch, Sarah. 2006. Krídla okna. Bratislava : Ars Poetica. Zostavila a preložila Mila Haugová.   Sarah Kirsch je žena, ktorá si zmenila meno na protest proti otcovmu antisemitizmu. V roku 1976 sa ohradila proti vyhosteniu hudobníka Wolfa Biermana z NDR, časom sa sama...
15.05.2013 19:53
  Rebro, Derek. 2010. Okamih pred dopadom. Bratislava : Ars Poetica.    Švédsky industriálny label Cold Meat Industry je propagovaný sloganom For the music lover who can sit and enjoy the evolving sound of someone else´s nightmare. Mám pocit, že s debutom Dereka Rebra je to podobne....
13.04.2013 12:02
  Repar, Stanislava. 2012. Úzkosť dokorán. Nové čítanie poézie Viery Prokešovej. Bratislava : LIC.   Kniha je potvrdením literárnovednej, no i širšie, a to nielen filozoficky, zakotvenej kompetentnosti S. Repar, ako aj osobnostného nasadenia, neskrývajúceho rodovo citlivé, poučené...
16.03.2013 17:05
  Farkašová, Etela. 2012. Pláne približne zapamätaného. Bratislava : VSSS.   Každý životný príbeh sa začína bodom narodenia – väčšina svetových kultúr považuje práve tento bod za začiatok rozprávania, z ktorého sa odvíja sled udalostí našich životov. Životný príbeh, určený miestom...
04.03.2013 11:51
  Ružičková, Nóra. 2012. práce & intimita. Bratislava : Aspekt.   Poetka a výtvarníčka Nóra Ružičková býva literárnou kritikou spomínaná najčastejšie v dvoch kontextoch – v súvislosti s tzv. „anestetickou poetikou“ (Jaroslav Šrank jej predchádzajúce dve...
02.03.2013 10:13
  Husárová, Zuzana. 2012. liminal. Bratislava : Ars Poetica. Vizuál a grafické spracovanie: Amalia Roxana Filip.   Zbierka liminal je nielen v rámci poézie písanej ženami cenným osviežením. Na rozdiel od väčšiny rodovo stereotypnej a neprehlbujúco tradicionalistickej...
12.02.2013 10:28
  Repar, Stanislava. 2012. Tichožitia. Trnava : Edition Ryba.   Uvažovanie o novej poetickej knižke Stanislavy Repar by sa dalo začať konštatovaním, že tak ako v iných jej zbierkach, aj v tejto cítime v básňach nenásilnú prítomnosť filozofického diskurzu, básnické obrazy sa...
24.01.2013 11:13
  Ružičková, Nóra. 2012. práce & intimita. Bratislava : Aspekt.   Každá zo zbierok N. Ružičkovej bola dotovaná emocionálnou aj racionálnou časťou autorkinho „žijúceho tela“. To sa vpisovalo do veršov i so svojimi úzkosťami. Autorka prostredníctvom hrdinky pátrala po autentickom jadre...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>