Kritizujeme

26.06.2015 17:15
  Repar, Stanislava. 2013. Echoechoecho. Košice : Európsky dom poézie Košice.   Knihy Stanislavy Repar sú pomerne dobre rozpoznateľné – a to tak podľa ich rukopisu, ako aj myšlienkovej a názorovej výstuže. Hranice medzi nimi sú relatívne priepustné, aj pokiaľ ide o ich...
11.05.2015 19:58
  Haugová, Mila. 2014. Písať ako dýchať (sieť vody s tisícimi vchodmi). Bratislava : Literárne informačné centrum.   Na knihu Písať ako dýchať som sa tešila od okamihu, ako som sa od autorky dozvedela, že začína vznikať. A, samozrejme, bola som na ňu od prvého okamihu...
30.03.2015 14:03
  Rebro, Derek. 2014. Ako tieň na pľúcach. Levoča : Modrý Peter   Možno nie celkom obvykle začnem svoje uvažovanie o druhej zbierke Dereka Rebra Ako tieň na pľúcach citátom z recenzie Michala Rehúša, ktorý sa k básnikovej predošlej knihe Okamih pred dopadom vyjadril nasledovne:...
27.03.2015 16:37
  Švenková, Viera. 2014. Hory na dosah. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.   Viera Švenková, popredná prozaička, esejistka a publicistka,  patrí k autorskému typu,  ktorý, takpovediac, píše celý život jednu knihu, navracia sa (hoci z rôznych...
25.03.2015 17:38
  Maliti, Eva. 2014. Symbolizmus ako princíp videnia (kapitoly z ruskej literatúry a kultúry 20. storočia). Bratislava : VEDA – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.   Eva Maliti-Fraňová sa suverénne pohybuje na pôde literárnej vedy (primárnou oblasťou jej záujmu je...
24.03.2015 12:07
  Rebro, Derek. 2014. Ako tieň na pľúcach. Levoča : Modrý Peter.   Druhá zbierka básnika, literárneho kritika a feministu Dereka Rebra pokračuje v trende autorovej minimalistickej poetiky z debutu Okamih pred dopadom. Určite však nejde len o netvorivé „dopisovanie“, Ako...
24.03.2015 11:50
  Repar, Stanislava. 2013. Echoechoecho. Košice : Európsky dom poézie Košice.   Stanislava Repar sa svojou tvorbou zaradila do kontextu autoriek, ktorých diela popri reflektovaní spoločenských, kultúrnych a individuálnych námetových konštánt motivicky reagujú aj na rodovo citlivé...
24.03.2015 11:49
  Rosová, Michaela. 2014. Malé Vianoce. Bratislava : Koloman Kertézs Bagala – literarnyklub s. r. o.   Najnovšia kniha Michaely Rosovej Malé Vianoce je na prebale frázovito charakterizovaná ako „novela zo súčasného slovenského vidieka“. Najmä po predošlej, priam veľkomestskej novele...
24.03.2015 11:31
  Fucimanová, Milena. 2014. Nárazový tón zvonu A1. Třebíč : Sursum.   Milena Fucimanová, pražská rodáčka žijúca v Brne, je viacdomou autorkou, píše poéziu (zo staršej tvorby uvediem zbierku Abelovy děti z roku 1989, z novšej dvojjazyčnú česko-slovenskú zbierku Houslistka,...
23.03.2015 15:40
  Bosá, Monika. 2013. Feministické korene sociálnej práce. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.   Po preštudovaní recenzovanej monografie sa domnievam, že ponúka veľmi podnetný pohľad na históriu sociálnej práce. Snaha o uznanie relevantnosti feministických koreňov...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>