Kritizujeme

27.03.2015 16:37
  Švenková, Viera. 2014. Hory na dosah. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.   Viera Švenková, popredná prozaička, esejistka a publicistka,  patrí k autorskému typu,  ktorý, takpovediac, píše celý život jednu knihu, navracia sa (hoci z rôznych...
25.03.2015 17:38
  Maliti, Eva. 2014. Symbolizmus ako princíp videnia (kapitoly z ruskej literatúry a kultúry 20. storočia). Bratislava : VEDA – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.   Eva Maliti-Fraňová sa suverénne pohybuje na pôde literárnej vedy (primárnou oblasťou jej záujmu je...
24.03.2015 12:07
  Rebro, Derek. 2014. Ako tieň na pľúcach. Levoča : Modrý Peter.   Druhá zbierka básnika, literárneho kritika a feministu Dereka Rebra pokračuje v trende autorovej minimalistickej poetiky z debutu Okamih pred dopadom. Určite však nejde len o netvorivé „dopisovanie“, Ako...
24.03.2015 11:50
  Repar, Stanislava. 2013. Echoechoecho. Košice : Európsky dom poézie Košice.   Stanislava Repar sa svojou tvorbou zaradila do kontextu autoriek, ktorých diela popri reflektovaní spoločenských, kultúrnych a individuálnych námetových konštánt motivicky reagujú aj na rodovo citlivé...
24.03.2015 11:49
  Rosová, Michaela. 2014. Malé Vianoce. Bratislava : Koloman Kertézs Bagala – literarnyklub s. r. o.   Najnovšia kniha Michaely Rosovej Malé Vianoce je na prebale frázovito charakterizovaná ako „novela zo súčasného slovenského vidieka“. Najmä po predošlej, priam veľkomestskej novele...
24.03.2015 11:31
  Fucimanová, Milena. 2014. Nárazový tón zvonu A1. Třebíč : Sursum.   Milena Fucimanová, pražská rodáčka žijúca v Brne, je viacdomou autorkou, píše poéziu (zo staršej tvorby uvediem zbierku Abelovy děti z roku 1989, z novšej dvojjazyčnú česko-slovenskú zbierku Houslistka,...
23.03.2015 15:40
  Bosá, Monika. 2013. Feministické korene sociálnej práce. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.   Po preštudovaní recenzovanej monografie sa domnievam, že ponúka veľmi podnetný pohľad na históriu sociálnej práce. Snaha o uznanie relevantnosti feministických koreňov...
28.02.2015 11:24
  Rebro, Derek. 2014. Ako tieň na pľúcach. Levoča : Modrý Peter.   Literárny vedec, kritik a básnik Derek Rebro sa nedávno slovenskému čitateľovi a čitateľke predstavil svojou druhou básnickou zbierkou Ako tieň na pľúcach. Vyšla s ilustráciami Lucie Tallovej, ktoré Rebrovu...
09.02.2015 17:59
  Poschmann, Marion. 2014. Zamknuté komory. Levoča : Modrý Peter.         Básnická prvotina nemeckej autorky Marion Poschmann vyšla v roku 2002 ako jej druhá kniha – prvou bol v tom istom roku vydaný román Kúpanie v nečase. Dvanásť rokov, ktoré...
14.10.2014 14:18
  Tomkuliaková, Eva. 2014. Sie forma. Bratislava : Vlna – Drewo a srd.   Texty Tomkuliakovej debutu ma ako feministu nanajvýš uspokojujú svojou obsahovou rovinou. Vlastne je v predošlej vete povedané takmer všetko. Ide totiž o knihu, ktorá systematickejšie než ktorákoľvek...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>