Archív článkov

24.03.2021 15:19
  Kováčiková, Daniela. 2020. SVET:LOM. Bratislava : Vlna - Drewo a srd.   Daniela Kováčiková nie je neznáma autorka, jej debutu predchádzalo nenápadné a kvalitné časopisecké publikovanie. Napriek tomu je táto mikro- aj makrokompozične (mnoho miest navzájom prehlbujúco komunikuje)...
19.03.2021 12:57
  Aktuálne číslo je v predaji (pozri predajné miesta vľavo). Na našom webe bude dostupné neskôr.     Obsah   PETER MEGYEŠI: Krajina ako metafora ľudskej mysle (k tvorbe M. G. Vrancovej) | 1 MONIKA GERMUŠKA VRANCOVÁ: Maľovanie mi dáva pocit zmysluplnosti (rozhovor)...
22.01.2021 13:52
  Klein, Naomi. 2019. Ne nestačí. Praha : Argo. Preložila Jana Odehnalová.   Někdy je to těžké. Píšu článek a říkám si, že ho stejně budou mít na očích jen lidé, kteří to, co sděluji, už vědí, a pokud přece neznají konkrétní fakta, tak alespoň rozumí, o co jde... Mezi námi je tzv. předem...
22.01.2021 13:49
  Jelinek, Elfriede. 2019. Pianistka. Bratislava : Ikar. Preložila Svetlana Žuchová.   Rakúska spisovateľka, dramatička a držiteľka Nobelovej ceny za literatúru Elfriede Jelinek je považovaná za jeden z najkritickejších a literárne najzaujímavejších hlasov v postmodernej nemecky písanej...
27.11.2020 12:03
  Aktuálne číslo je v predaji (pozri predajné miesta vľavo). Na našom webe bude dostupné neskôr.   OBSAH   JULIANA MRVOVÁ: Žofia vystúpila na horu, aby uvidela more (o tvorbe Ž. Dubovej) | 1     ŽOFIA DUBOVÁ: Radšej sa pozerám hore (rozhovor) |...
15.09.2020 12:07
  Aktuálne číslo je v predaji (pozri predajné miesta vľavo). Na našom webe bude dostupné neskôr.   Aktuálne číslo je v predaji (pozri predajné miesta vľavo). Na našom webe bude dostupné neskôr.   Obsah   JULIANA MRVOVÁ: Z Bratislavy cez New York do Corpus Christi, alebo...
10.09.2020 11:11
  Ferenčuhová, Mária. 2020. Černozem. Bratislava : Drewo a srd – Vlna.   Nová zbierka Márie Ferenčuhovej nesie viaceré znaky, ktoré sú pre jej tvorbu typické a ktoré opäť pozmeňujúco posúva (za všetky uvediem subjektívne pootáčané, a teda iba zdanlivo odosobnené oko kamery,...
08.06.2020 10:59
  Aktuálne číslo je v predaji (pozri predajné miesta vľavo). Na našom webe bude dostupné neskôr.   Obsah   MARTINA IVIČIČ: Správa o existencii džungle (o tvorbe Jany Bednárovej) | 1   JANA BEDNÁROVÁ: Objavovaním zisťujeme, čo podvedome poznáme (rozhovor) | 5   BRIGID...
11.03.2020 11:33
  Aktuálne číslo je v predaji (pozri predajné miesta vľavo). Na našom webe bude dostupné neskôr.   Obsah   RADKA NEDOMOVÁ: Energia – odvaha – život v obrazoch (o diele N. Okolicsányiovej) | 1   NATÁLIA OKOLICSÁNYIOVÁ: „Maľba je viac než ja“ (rozhovor) | 5   NATÁLIA...
17.02.2020 15:48
  Bodnárová, Jana. 2019. Terče. Levoča : Modrý Peter.   Všestrannú umelkyňu, spisovateľku Janu Bodnárovú isto netreba čitateľstvu literárneho časopisu obzvlášť predstavovať. Tých, čo jej diela poznajú z priameho kontaktu, ani jej najnovšia básnická zbierka výraznejšie neprekvapí, a...
Záznamy: 1 - 10 zo 160
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>