Analyzujeme

23.09.2014 12:15
  Mila Haugová a Etela Farkašová   Ľudská pamäť sa obrazne často premieta do podoby archívu, v ktorom sídlia spomienky na vzdialené i nedávne udalosti. Jej strata, postupné zabúdanie, sa prepája s problematizáciou individuálnej identity, základného predpokladu nevyhnutného na uchovanie si...
29.04.2014 11:42
  Keď sa spýtate kenských ľudí na tradičné kenské rozprávky, možno budete mierne šokovaní: ich stručnosťou, zároveň nelogickosťou, no najmä rodovou stereotypizáciou a odsúvaním žien na okraj. Môžu ženy v Keni bezproblémovo študovať a plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál alebo majú...
25.01.2014 16:58
  Katarína Kucbelová je dlhodobo jednou z najvýraznejších poetiek svojej generácie. I jej aktuálne texty sú pre mňa – spolu s ostatnými veršami napr. Márie Ferenčuhovej, Zuzany Husárovej, Marcely Veselkovej, Jany Bodnárovej či, vzhľadom na debut prekvapivo, Jany Pácalovej –...
20.11.2013 15:20
  Keďže zborník, ktorého je nasledujúca štúdia súčasťou, má v názve prívlastok axiologický, zameriam svoju pozornosť i na hodnotovú stránku doteraz jedinej vydanej zbierky Jany Pácalovej Citová výchova (2003). Samozrejme, budem sa venovať aj jej poeticko-poetologickým kvalitám, pričom...
08.10.2013 18:29
  V štúdii budú centrom záujmu prózy M. Kompaníkovej: poviedka z rovnomennej zbierky Miesto pre samotu (Koloman Kertész Bagala, 2003), novela Biele miesta (Koloman Kertész Bagala, 2006) a román Piata loď (KK Bagala, 2010), a to v súvislosti s modelovaním anestetiky[1]...
02.10.2013 15:18
  Intimita je široký pojem, do ktorého možno zahrnúť vzťahy medzi mužom a ženou, ženou a ženou, ale i matkou a jej dieťaťom či otcom a synom. Termín intimita sme zvolili z toho dôvodu, že zahŕňa nielen telesnú, ale aj citovú blízkosť. My sme si na skúmanie...
30.09.2013 17:56
  „Zamyslet se nad básní lze jedině odzadu, od posledního kroku k prvnímu, s otevřenýma očima si projít cestu, projitou předtím poslepu. Promyslet báseň.“ Marina Cvetajevová   Prvotným zámerom našej štúdie bolo interpretačne uchopiť topos mesta a konvergenciu priestoru...
15.05.2013 20:00
  Školstvo, vzdelávanie a výchovu možno považovať za sprostredkovateľov vzorov a noriem správania. Tieto inštitúcie sú usúvzťažnené alebo nastavené socio-kultúrnymi hodnotami, ktoré im dodávajú legitimitu a zabezpečujú, že sú jednotlivcami rešpektované. Jednotlivci v rámci...
25.06.2012 11:02
  Pokiaľ ide o poéziu písanú ženami, v ostatnom čase ma pri listovaní našimi časopismi zaujali napr. verše Marcely Veselkovej (pozri RAK, č. 4/2012), ktoré, dúfam, predznamenávajú jej ďalšiu zbierku. Mimoriadne ma potešil i básnický cyklus Márie Ferenčuhovej s názvom Fotografie...
04.06.2012 16:11
  „Koľkí, ak vôbec niekto, si všimnú, k čomu sa dopracúvam, prekonávajúc sa. Aká irónia, že celé moje úsilie o prekonanie ľahkého poetizmu ich presviedča len o tom, že som drsná, antipoetická,...
<< 1 | 2 | 3 >>