Vitajte na ploche feministického štvrťročníka, ktorý je dostupný v knižniciach a na týchto predajných miestach (kvôli predplatnému píšte na: casopisglosolalia@gmail.com). 

 

Slová, ktoré nás vystihujú, sú inkluzívnosť, intersekcionalita a transdisciplinarita. 

 

šéfredaktor a jazyková redakcia: Derek Rebro

zodpovedná redaktorka: Zuzana Husárová

grafická úprava: Eva Kovačevičová Fudala

 

zodpovedná redaktorka (2012 - 2019): Lenka Krištofová 

 

 
Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.